Pengikut dan Ex-smgrian

Friday, November 1, 2013

Didik anak


Rasulullah mendidik anaknya dengan cara bersikap adil dan tidak pilih kasih.

Sikap pilih kasih dan tidak berlaku adil kepada anak terutama yang masih kecil dan banyak kehendak, boleh jadi mengakibatkan tekanan dalaman, seterusnya protes dalam diri anak.

Hubungan kekeluargaan bukanlah satu pertandingan yang perlu ada pemenang.

-Berita Harian

No comments: