Pengikut dan Ex-smgrian

Tuesday, December 4, 2012

Sejarah telekomunikasi negara bermula di Perak

Ibusawat Telekom Malaysia (TM) di Jalan Dato' Onn Jaafar, Ipoh, Perak.
Sejarah telekomunikasi negara bermula dengan pengenalan perkhidmatan pos dan telegraf yang ketika itu dianggap sebagai satu perkhidmatan saling berkait.

Telefon pertama muncul di tanah air pada tahun 1874 yang dipasang di kediaman Residen British di Perak.

Teknologi telekomunikasi tersebut kemudiannya berkembang sehinggalah zaman penjajahan Jepun yang mana menyaksikan benyak talian dan set telefon dirosakkan kecuali untuk kegunaan pemerintahan Jepun di negara ini.

sumber: Nor Faizah binti Md Sayuti, Evolusi Telekomunikasi di Malaysia, Majalah Maya JKE.net isu Jan - Jun 2011

No comments: