Pengikut dan Ex-smgrian

Thursday, December 6, 2012

Diabolo

Diabolo berasal daripada permainan yo-yo China.

Ia mempunyai warna, bentuk dan berat yang berbeza.

Herga permainan diabolo sekitar RM50 ke atas bergantung kepada jenis.

Komponen diabolo terdiri daripada diabolo itu sendiri dan tali yang diikat kepada dua batang kayu.

Mempunyai lebih daripada 20 teknik yang boleh dimainkan antaranya 'toss', 'backside', 'grind', 'coffee grinder' dan 'umbrella'.

Lazimnya diabolo dibeli secara dalam talian atau melalui orang perseorangan.

-Kosmo!

No comments: