Pengikut dan Ex-smgrian

Friday, November 23, 2012

Tulisan Jawi

Batu Bersurat Terengganu yang ditulis menggunakan tulisan jawi
Tulisan jawi telah wujud sejak sekitar tahun 1300Masehi di Kepulauan Melayu.

Perkembangannya berhubung kait dengan kedatangan Islam khususnya daripada orang Parsi.

Penemuan Batu Bersurat Terengganu pada tahun 1303 Masehi menjadi asas penting kewujudan tulisan jawi di negara ini.

Ia membuktikan bahawa tulisan tersebut sampai ke negara ini lebih awal berbanding tulisan rumi.

Kemunculan tulisan yang berasal dari tulisan Arab ini berkait rapat dengan kedatangan Islam ke Nusantara.

Tulisan jawi berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai, disebarkan ke Kerajaan Melaka, Kerajaan Johor dan Aceh pada abad ke-17.

Sejak itu ia menjadi tulisan yang digunakan dalam pelbagai urusan rasmi dan tidak rasmi di Nusantara.

-Utusan Malaysia

No comments: