Pengikut dan Ex-smgrian

Monday, November 26, 2012

Amanah Ikhtiar Malaysia

Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) adalah sebuah badan amanah persendirian berdaftar di bawah Akta Amanah 1952.

Ia berperanan menyalurkan pembiayaan tanpa cagaran dan penjamin kepada isi rumah miskin secara sistematik dengan penyeliaan rapi.

Operasi bermula pada 17 September 1987, dua tahun selepas bergerak sebagai projek rintis yang dikenali sebagai Projek Ikhtiar.

Kini mempunyai 113 cawangan di seluruh Malaysia.

Mempunyai kira-kira 300,000 Sahabat AIM yang mendapat pembiayaan AIM, dengan jumlah tertinggi di Kelantan (lebih 42,000) dan diikuti oleh Kedah (kira-kira 37,000).

Sehingga Disember 2011, pembiayaan yang disalurkan AIM telah mencecah RM6.32 bilion.

Kadar bayaran balik pembiayaan sekitar 99.61 peratus.

-Kosmo!

No comments: