Pengikut dan Ex-smgrian

Wednesday, November 28, 2012

Stress

Apakah Stress

Stress adalah tekanan yang wujud hasil tindak balas antara persekitaran kerja, beban kandungan kerja, keadaan organisasi, keupayaan pekerja, faktor sosio budaya dan faktor peribadi.

Tindakbalas yang negatif akan mengakibatkan gangguan emosi, masalah tingkah laku, perubahan biokimia dan hormon. Keadaan ini menambahkan lagi risiko penyakit mental dan fizikal.


Langkah-langkah mengatasi stress
 • Mengendalikan masa dengan bijak
 • Sentiasa bersikap terbuka, bertolak ansur dan merancang perubahan
 • Amalkan sikap tolong-menolong antara satu sama lain
 • Rancang kewangan dan perbelanjaan dengan teliti
 • Jauhi pengambilan alkohol, rokok dan dadah


Punca-punca stress
 • Pertentangan nilai moral dan etika
 • Masalah komunikasi yang tidak berkesan
 • Perubahan dalam bidang sains dan teknologi
 • Sistem pengurusan kerja yang tidak berkesan
 • Kurangnya kawalan keselamatan kerja
 • Kurangnya penghargaan dari organisasi dan peluang
 • Tempat kerja yang bising, merbahaya dan sesak


No comments: