Pengikut dan Ex-smgrian

Friday, April 6, 2012

Datuk Maharaja Lela

Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagor digantung hingga mati pada Januari 1877 di Matang, Perak.

Datuk Maharaja Lela dan Pandak Indut dikebumikan di tebing Sungai Larut. Berlaku hakisan tebing menyebabkan kedua-dua kubur itu musnah.

Datuk Seri Maharaja Lela adalah Ketua Orang Besar Delapan dan berkuasa menghukum pesalah serta bertanggungjawab mempertahankan raja.

Beliau mempunyai sumber penguasaan cukai dan wilayah penguasaannya dari Pasir Salak hingga ke Sungai Dedap.

Frank Swettenham dalam bukunya Stories and Sketched mencatatkan Maharaja Lela seorang yang gagah dan berkedudukan tinggi.

Berkedudukan tempat ketujuh dalam senarai kekananan daripada kedudukan Sultan Abdullah.

Mempunyai anak bernama Rasiah.

sumber: Utusan Malaysia

No comments: