Pengikut dan Ex-smgrian

Friday, June 7, 2013

Pelan Pembangunan Pendidikan


Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP) merupakan kajian terbaharu sejak kali terakhir kajian mengenai sistem pendidikan negara dibuat pada tahun 1956 dan 1960 dengan terhasilnya Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib.

Ia bertujuan menilai semula prestasi pendidikan negara, menjelaskan aspirasi baharu sistem pendidikan, meningkatkan standard dan merapatkan jurang pencapaian, menyediakan pelan pembangunan pendidikan dan pelan tindakan untuk melaksanakan transformasi sistem pendidikan.

Dialog Nasional Pendidikan Negara (DNPN) yang diadakan berjaya melibatkan lebih 50,000 orang untuk memberikan input melalui temu bual bersemuka, perbincangan kumpulan fokus, sesi dialog dan interaksi online menerusi portal, Facebook dan Twitter.

Panel DNPN telah mengemukakan 209 perakuan kepada Kementerian Pelajaran dan 90 peratus perakuan itu telah dimasukkan dalam laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan.

Fokus PPP tertumpu kepada sembilan bidang keutamaan iaitu memartabatkan profesion perguruan, meningkatkan kepimpinan sekolah, meningkatkan kualiti sekolah, memantapkan standard kurikulum dan pentaksiran, meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa, penglibatan ibu bapa, sektor swasta dan sosial, meningkatkan kesediaan murid untuk pendidikan tinggi dan pasaran kerja, memperbaiki kecekapan dan keberkesanan sumber serta membina kemampuan dan keupayaan sistem penyampaian.

Proses pelaksanaan melibatkan tiga peringkat dalam tempoh 15 tahun bermula 2013.

-Kosmo!

No comments: