Pengikut dan Ex-smgrian

Friday, June 29, 2012

Kesilapan kerap dilakukan ibu bapa

Kurang berdoa dalam proses mendidik anak.

Kurang tegas dalam mendidik anak (waktu belajar, mengaji, tidur, riadah dan lain-lain).

Lebih banyak memberi belaian negatif (tarhib) dari belaian positif (targhib).

Kurang pandai menjadi kawan kepada anak-anak.

Kurang memberi sentuhan kepada semua anak-anak.

Kurang menghidupkan sunnah dalam rumahtangga.

Kurang menggalakkan musyawwarah.

Tidak menggantungkan rotan di tempat yang boleh dilihat oleh anak.

Kurang mengawasi pendedahan kepada televisyen, video, internet, telefon bimbit dan MP3/MP4.

Tidak menggunakan masa yang paling jitu (teachable moment) untuk mendidik anak.

Kurang mewujudkan budaya ilmu dalam rumahtangga (perpustakaan keluarga, budaya membaca, berbincang dan sebagainya).

Pendidikan anak yang tidak seimbang
  1. Fizikal
  2. Mental
  3. Sosial
  4. Emosional
  5. Spiritual

Tidak meraikan anak-anak ketika mereka pergi dan pulang dari sekolah.

Masih melakukan tabiat yang kurang baik dalam rumah.

sumber: www.ipac.my

No comments: