Pengikut dan Ex-smgrian

Friday, October 19, 2012

Dasar dan Pelan Tindakan OKU

Dasar Orang Kelainan Upaya (OKU) dan Pelan Tindakan OKU diluluskan pada 21 November 2007. Ia akan menjadi asas kesaksamaan hak dan peluang kepada OKU bagi penyertaan penuh dalam masyarakat.

Dasar OKU akan menyokong dan melengkapi matlamat dasar-dasar lain yang sedia ada untuk mengangkat maruah martabat golongan OKU supaya turut sama terlibat dan menyumbang kepada pembangunan negara.

Ia menggariskan 28 strategi yang merangkumi 15 bidang.

Malaysia telah menandatangani Konvensyen Mengenai Hak OKU pada 8 April 2008.

Ia menjamin golongan OKU menikmati peluang yang setara dengan orang upaya serta penyertaan penuh dan efektif dalam masyarakat dalam semua aspek kehidupan termasuk aksesibiliti, mobiliti, kesihatan, pendidikan, pekerjaan, pemulihan dan penyertaan dalam bidang politik, ekonomi dan sosio budaya.

-Kosmo!

No comments: