Pengikut dan Ex-smgrian

Friday, September 28, 2012

Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya al-Saigh

Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya al-Saigh atau dikenali juga sebagai Ibn Bajjah merupakan cendikiawan Islam yang dilahirkan di Zaragoza, Andalusia (Sepanyol) pada tahun 1082 Masihi. Di Barat beliau dikenali sebagai Avempace.

Beliau telah menulis dan menghasilkan beberapa risalah mengenai ilmu matematik, perubatan dan falsafah. Beliau juga telah mengulas dan menghuraikan tentang hasil tulisan Aristotle, ahli falsafah Yunani yang terkenal. Antara karya-karya Aristotle yang dihuraikannya seperti Physics, Meteorologica, De Generatione et Corruptione, beberapa bahagian dalam Historiae Animalium dan De Partibus Animalium.

Karyanya dalam bidang falsafah merangkumi bidang ilmu logik. Antara karya-karyanya seperti Risalah al-Wida, kitab Tadbir al-Muttawwahid dan al-Nafs. Malangnya, banyak antara hasil tulisannya telah musnah dan yang masih ada kini hanyalah sisa-sisa dokumen yang berselerakan di beberapa perpustakaan dan arkib di Eropah.

Pada tahun 1118 beliau telah pergi ke Seville di mana dia telah menulis beberapa karyanya tentang logik. Kemudian beliau telah pergi ke Granada dan Afrika, di mana menurut beberapa catatan orang Arab mengatakan beliau telah diracun oleh mereka yang iri hati dengan ilmu yang dimilikinya.

Ibn Bajjah meninggal dunia pada tahun 1138 Masihi dalam usia yang masih muda.

sumber: www.islamgrid.gov.my

No comments: